o leporu

Vážení obchodní přátelé, jsme reklamní agentura, která působí oblasti reklamy a reklamních služeb od roku 1995, kdy bylo hlavním záměrem zprostředkování tiskové reklamy s vlastní grafickou a fotografickou tvorbou. Tato nabídka služeb byla v polovině roku 1996 rozšířena o barevné kopírování, laminace, různé druhy rychlovazeb a sazbu na PC.
Od roku 1997 firma provozovala činnost v centru města. Zde bylo vybudováno nové DTP pracoviště s návazností na digitální barevný tisk v popředí s copy centrem. V roce 2006 firma vybudovala novou provozovnu, která odpovídá nárůstu poskytovaných služeb a komplexnímu přístupu k zákazníkům. Od té doby jde především o zkvalitnění nabízených služeb ať již obnovou „strojového parku“ či neustálým profesním růstem.